เครื่องหมายแปลงเสียง (Accidentals)  เครื่องหมายแปลงเสียง เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้บันทึกเพื่อให้ระดับเสียงของโน้ตตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงเดิม    เครื่องหมายแปลงเสียงมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่

1.       แฟล็ต (Flat)  ทำให้เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่ำลง 1/2 ขั้น


2.      ชาร์ป (Sharp)  ทำให้เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้น 1/2 ขั้น


3.     ดับเบิลชาร์ป (Double Sharp)  ทำให้เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้น 1 ขั้น


4.      ดับเบิลแฟล็ต (Double Flat)  ทำให้เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่ำลง 1 ขั้น


5.     เนเจอรัล (Natural)  ทำให้ตัวโน้ตกลับสู่ระดับเสียงปกติ

************&&&&&&&&&&&&***********

...การบันทึกเครื่องหมายแปลงเสียง ต้องบันทึกไว้ในตำแหน่งด้านซ้ายของตัวโน้ตที่ต้องการให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป...